استاد امیر یاری متولد سال ۱۳۶۲

فعالیت خود را در کاراته و ژیمناستیک از سال ۱۳۶۷ آغاز کرده است.  ایشان کمربند مشکی دان یک را در سال  ۱۳۷۰ دریافت نمودند.

۱. مربی تیم منتخب تهران و دانشگاه آزاد اسلامی  منطقه هشت کشور به مدت هشت سال  از سال ۱۳۸۴ 

۲. مربی دانشگاه شهید بهشتی  به مدت دو سال  از سال ۱۳۸۸

۳. قهرمان مسابقات جهانی شیتوکای کومیته در سال ۱۳۸۲

۴. نایب قهرمان کاتا و مقام سوم کومیته  آسیایی شیتوکای در سال  ۱۳۸۴

۵. مربی تیم ملی کاتا نوجوانان و کسب نقره اسیا توسط فرید حقیقی در سال ۱۳۸۴

۶. مربی تیم ملی جوانان و امید و کسب اولین نقره کاتای انفرادی در جهانی  ترکیه در سال ۱۳۸۵ در تاریخ کاتای کشور (توسط فرید حقیقی برای اولین بار)

۷. مربی تیم ملی امید و کسب مدال برنز آسیا توسط فرید حقیقی در سال ۱۳۸۷

۸. کسب مقام اول مسابقات  کاپ آزاد جهانی  المان در سال ۱۳۸۸

۹. کسب مدرک لیسانس تربیت بدنی در سال ۱۳۹۰  

۱۰. کسب مدال برنز کاتای تیمی در لیگ جهانی کاراته و کسب نقره انفرادی کاتا توسط فرید حقیقی در سال ۱۳۹۱

۱۱. مربی تیم ملی بزرگسالان  در جهانی فرانسه و کسب رتبه ی پنجم کاتای انفرادی در سال ۱۳۹۱  برای اولین بار در تاریخ کاراته  کشور در کاتای انفرادی بزرگسالان 

۱۲. عضو تیم ملی بزرگسالان  و کسب مدال طلای مسابقات  غرب آسیا در کاتای تیمی در سال ۱۳۹۱

۱۳. مربی تیم ملی بزرگسالان جهت حضور در مسابقات آسیایی در سال ۱۳۹۲

۱۴. مربی تیم ملی بزرگسالان  در مسابقات  جهانی  آلمان و حضور  در بین هشت کاتاروی برتر جهان در سال ۱۳۹۳

۱۵. مربی تیم ملی بزرگسالان  در مسابقات  جهانی  اتریش در سال ۱۳۹۵

۱۶. مربی تیم ملی جهت حضور  در مسابقات  کشورهای  مسلمان در سال ۱۳۹۳

۱۷. کسب کمربند مشکی دان ۶ در سال ۱۳۹۶

۱۸. از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۵ : کسب عناوین  مختلف قهرمانی در مسابقات مختلف کشوری  و بین المللی  و دانشجویی  و سوپرلیگ کاراته  در ادوار مختلف

۱۹.مربی تیم ملی جوانان و کسب مقام دوم کاتای انفرادی توسط شاگرد وی در مسابقات آسیایی سنگاپور - ۱۳۸۵

۲۰.مربی تیم ملی جوانان و امید و کسب مقام دوم کاتای انفرادی توسط شاگرد وی در مسابقات جهانی ترکیه ۱۳۸۶ (برای اولین بار)

۲۱. مربی تیم ملی امید و کسب مقام سوم کاتای انفرادی توسط شاگرد وی در مسابقات آسیایی مالزی -۱۳۸۷

۲۲.مربی تیم ملی بزرگسالان و کسب رتبه پنجم کاتای انفرادی توسط شاگرد وی در مسابقات جهانی، فرانسه - ۲۰۲۲ (برای اولین بار)

۲۳. مربی تیم ملی بزرگسالان و کسب رتبه هفتم کاتای انفرادی توسط شاگرد وی در مسابقات جهانی آلمان - ۲۰۱۴

۲۴.مربی تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی اتریش - ۲۰۱۶

۲۵.عضو تیم ملی و کسب مقام اول کاتای تیمی بزرگسالان در مسابقات غرب آسیا، عربستان - ۲۰۱۲

۲۶. کسب مقام دوم لیگ جهانی کاتای انفرادی ترکیه - ۲۰۱۳ توسط شاگرد ایشان

۲۷.کسب مقام سوم کاتای تیمی مسابقات لیگ جهانی ترکیه – ۲۰۱۳

‫0/5 ‫(0 نظر)